Undgå at forstyrre personer som er registreret på Robinsonlisten

Robinsonvask™

Vask dine kampagneadresser op imod Robinsonlisten, her og nu.


Skriver du ud til privatpersoner ulovligt?

Det kan koste kassen at sende direct mails ud til adresser som er registreret på Robinsonlisten.

Med vores Robinsonvask™ giver vi dig en enkel online-service: Upload, vask, download.

Robinsonvask™ rapporten er gratis! Upload en fil og find ud af hvor mange Robinsonmarkeringer der gemmer sig - gratis.

Enhver borger har ret til at frabede sig enhver uanmodet henvendelse som har afsætning for øje, heriblandt direct mails. Det er sikret igennem dels Persondatalovens §36, dels Markedsføringslovens §6 (stk. 3). Vi kender til mærkaterne 'Reklamer nej tak' som kan sættes på postkassen. Via en særlig markering i CPR-registret opnår man ligeledes beskyttelse mod breve som er direkte adresseret til en, men som bærer et reklamebudskab. Denne markering angiver den såkaldte Robinsonliste, og på den står alle som ikke vil, skal eller må kontaktes i en reklamekampagne.

Alle virksomheder som henvender sig direkte til forbrugere, er forpligtet til at tjekke deres database op mod Robinsonlisten i CPR-registret. Og det er den enkelte virksomheds ansvar at sørge for at vaske data op imod Robinsonlisten, dvs. frasortere de forbrugere som er registreret på listen. Sker det ikke, risikerer virksomheden at forstyrre Robinsonbeskyttede modtagere i kampagner eller lignende, og det kan ende i klager eller i værste fald søgsmål og retssager.

Men alting flyder, og det er ikke ligetil at sikre at den nyeste Robinsonliste er hentet i hus, forud for den næste kampagne. Flere og flere privatpersoner melder sig på Robinsonlisten og dermed ikke ønsker at modtage direct mail-reklamepost. Listen vokser, data flyder og sagsanlæggene truer...

Det gør vi noget ved nu. Med vores Robinsonvask™ hjælper vi dig videre, uanset om du er borgeren der ønsker at vide mere, eller om du er virksomheden der skal have diagnosticeret din egen kundeliste, og altså få belyst hvor mange på listen der er Robinsonregistrerede m.v.

Geomatics Robinsonvask er en forbedret udgave af Robinsonlisten, da den også indeholder personer, der har henvendt sig direkte til Geomatic og frabedt sig, at Geomatic udleverer deres oplysninger selvom de ikke fremgår af Robinsonlisten.

Her på siden kan du uploade dine egne kundeadresser, og vi vil give dig et overblik over eventuelle Robinsonmarkeringer. Det er aldeles gratis.
Er der behov for det, vasker vi også gerne dine kundedata for dig. Derved får du returneret emnerne fra listen som ikke matcher på optagelser på Robinsonlisten og/eller en fuld oversigt over den behandlede kundefil. Nemmere og sikrere kan det ikke blive. Det du betaler for selve Robinsonvasken, er en uhyre lav pris i forhold til hvad det kan koste at ulejlige personer fra Robinsonlisten. Vurdér selv.

Har du et datasæt som du gerne vil have vasket op imod Robinsonlisten, er det eneste vi beder om, at du registrerer dig. Registreringen er naturligvis gratis; vi bruger ikke dine registrerede oplysninger til noget, men sikrer derved at kunne holde hånd i hanke med brugere og data.Få Robinsontjekket dine data - gratis

Already registered? Log ind.